Service og samferdsel får egen butikk

Etter en idèdugnad blant elever og ansatte ved utdanningsprogrammet Service og samferdsel ble det besluttet å søke om midler til en «øvingsbutikk». Her vil elevene gjennom rollespill, få mulighet til å øve på praktiske oppgaver knyttet til teorien i programfagene.. 

Snorklipping og musserende

Onsdag feiret elever og lærere den offisielle åpningen med høytidelig snorklipping og «Mozell» i høye glass. Representanter fra sponsorer og skolens ledelse var også tilstede. 

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Ung-Data undersøkelse i uke 10

Vil du være med på å påvirke fremtiden for barn og unge i  Telemark?

Delta på spørreundersøkelsen "Ung i Telemark 2018" fra UngData som skal gjennomføres ved alle videregående skoler i Telemark!

I uke 10 gjennomføres undersøkelsen ved Bamble videregående. Ved å svare på spørsmålene kan du fortelle politikerne hvordan DU opplever hverdagen. Undersøkelsen tar for seg mange temaer som; forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Kreativitet på timeplanen

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark og lokalt næringsliv arrangerte Bambe vgs Innovasjonscamp i uke 4. Elever fra Vg1 deltok og fikk to flotte og annerledes dager på skolen.  

Gratulerer med fantastisk revy!

Torsdag kveld braket det løs i den gamle kinoen i Langesund. 26 av årets russ sto på scenen gjennom et flott show - i to akter med hele 41 forskjellige innslag. 

Snarveier