Spennende fagdag på Universitetet i Agder

Ved fakultetet for teknologi og realfag i Grimstad tok de imot IT-elever fra Skien, Porsgrunn og Bamble videregående skoler med åpne armer. Fakultetet hadde laget et flott program for dagen, med spesielt fokus på kunstig intelligens og elektronikk. 

Les mer og se innslaget NRK. laget fra besøket.. 

Krafttak mot kreft

Årets russ og andre elever fra Studiespesialisering var tirsdag kveld ute med bøssene i Bamble. 

Vi gratulerer med flott resultat!  I løpet av noen timer denne kvelden fikk elevene inn kr 70 391,-

Service og samferdsel får egen butikk

Etter en idèdugnad blant elever og ansatte ved utdanningsprogrammet Service og samferdsel ble det besluttet å søke om midler til en «øvingsbutikk». Her vil elevene gjennom rollespill, få mulighet til å øve på praktiske oppgaver knyttet til teorien i programfagene.. 

Snorklipping og musserende

Onsdag feiret elever og lærere den offisielle åpningen med høytidelig snorklipping og «Mozell» i høye glass. Representanter fra sponsorer og skolens ledelse var også tilstede. 

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Ung-Data undersøkelse i uke 10

Vil du være med på å påvirke fremtiden for barn og unge i  Telemark?

Delta på spørreundersøkelsen "Ung i Telemark 2018" fra UngData som skal gjennomføres ved alle videregående skoler i Telemark!

I uke 10 gjennomføres undersøkelsen ved Bamble videregående. Ved å svare på spørsmålene kan du fortelle politikerne hvordan DU opplever hverdagen. Undersøkelsen tar for seg mange temaer som; forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Snarveier